به مجله گردشگری جهان توریسم خوش آمدید!
آرامگاه مختوم قلی فراغی